V soboto, 1. decembra 2018, ob 19. uri bo v telovadnici OŠ Stari trg ob Kolpi predstavitev knjige Poljanska dolina ob Kolpi – dolina zgodb, The Valley of Poljane by the river Kolpa -The Valley of Tales.

Dvojezična zbirka zgodb je sad večletnega dela članov študijskih krožkov, ki so potekali v Starem trgu ob Kolpi. Zgodbe so zbrale in zapisale članice študijskega krožka. V angleščino sta jih prevedlli Zvonka Šterbenc in Gill Wraight. Knjigo je oblikoval in ilustriral Simon Šimenc.

Knjiga predstavlja prispevek k obujanju in ohranjanju kulturnega, predvsem besednega izročila Poljanske doline in ne nazadnje tvoren prispevek razvoju inovativnih idej na področju turistične ponudbe lokalnega okolja.