V okviru Svetovalnega središča Pokolpje vabljeni na svetovalno točko v Knjižnico Metlika, kjer vam bo svetovalka predstavila izobraževalno ponudbo v okolju in možnosti vključitve v različne izobraževalne programe.

Vsebina svetovanja so tudi veščine iskanja zaposlitve (izdelava življenjepisa, prijava na delovno mesto, priprava na zaposlitveni razgovor). Vabljeni na svetovalno točko v Metliko.