V okviru Svetovalnega središča Pokolpje vabljeni na svetovalno točko na Center za socialno delo Dolenjska in Bela krajina, enota Metlika v sredo, 7. avgusta, od 10. do 12. ure. Svetovalka vam bo predstavila izobraževalno ponudbo v okolju in vam svetovala glede možnosti vključitve v različne programe. Vsebina svetovanja so tudi veščine iskanja zaposlitve (izdelava življenjepisa, prijava na delovno mesto, priprava na zaposlitveni razgovor). Vabljeni na svetovalno točko v Metliko.