V okviru Svetovalnega središča Pokolpje vabljeni na svetovalno točko na Center za socialno delo Dolenjska in Bela krajina, enota Metlika. Svetovalka vam bo predstavila izobraževalno ponudbo v okolju in vam svetovala glede možnosti vključitve v različne programe. Vsebina svetovanja so tudi veščine iskanja zaposlitve (izdelava življenjepisa, prijava na delovno mesto, priprava na zaposlitveni razgovor). Vabljeni na svetovalno točko v Metliko.

Prijavite se na srečanje s svetovalko: janja.jankovic@zik-crnomelj.si ali na številko 040 879 039.