V okviru Svetovalnega središča Pokolpje vabljeni na svetovalno točko v Knjižnico Semič. Svetovalka vam bo predstavila izobraževalno ponudbo v okolju in vam svetovala glede možnosti vključitve v različne programe. Vsebina svetovanja so tudi veščine iskanja zaposlitve (izdelava življenjepisa, prijava na delovno mesto, priprava na zaposlitveni razgovor). Vabljeni na svetovalno točko v Semič.

Prijavite se na srečanje s svetovalko: janja.jankovic@zik-crnomelj.si ali na številko 040 879 039.