Reševanje zanimivih, miselnih in ustvarjalnih nalog ter urjenje spomina, koncentracije in logičnega razmišljanja. Lokacija: Gasilni dom Podzemelj.