Vabljeni na svetovalno točko v Krajevno knjižnico Semič, kjer bo potekalo informiranje in svetovanje o možnostih izobraževanja tako za zaposlene kot brezposelne osebe in upokojence.

Za več informacij.