Vpis v program Osnovna šola za odrasle Metlika bo v ponedeljek, 11. 9. 2023 od 9.00 do 12.00.

V program se lahko vpišete, če izpolnjujte enega izmed navedenih pogojev:

  • ste izpolnili osnovnošolsko obveznost po programu OŠ (ste 9 let obiskovali OŠ), vendar osnovne šole niste zaključili,
  • ste izpolnili osnovnošolsko obveznost po programu OŠ s prilagojenim programom z enakovrednim izobrazbenim standardom (ste 9 let obiskovali OŠ), vendar osnovne šole niste zaključili,
  • ste zaključili prilagojeni izobraževalnim program osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom,
  • če ste stari vsaj 15. let in niste zaključili osnovnošolskega izobraževanje oziroma izpolnili osnovnošolske obveznosti zaradi izjemnih okoliščin, zaradi katerih je bilo ogroženo vaše življenje ali zdravje,
  • če ste stari vsaj 15 let, a ni mogoče ugotoviti, če ste zaključili osnovnošolsko izobraževanje oziroma izpolnili osnovnošolsko obveznost.

Na vpis prinesite:

  • osebni dokument z EMŠO številko,
  • potrdilo o izpolnjeni osnovnošolski obveznosti,
  • originalno spričevalo zadnjega razreda, ki ste ga uspešno končali, obvestilo o uspehu za razred, ki ste ga obiskovali, a ga niste zaključili.

Če ste v letih od obiskovanja OŠ spremenili ime ali priimek, prinesite tudi listino o spremembi imena/priimka ali poročni list.