Ime programa

Nordijska hoja

Komu je namenjen?

Vsem, ki bi se radi varno in učinkovito rekreirali in preživljali prosti čas v naravi

Pogoji za vključitev

Udeleženec prinese lastne palice za nordijsko hojo

Velikost skupine

Do 15 udeležencev

Predviden pričetek izvedbe

April 2019, lahko tudi september 2018, če se zbere skupina

Kraj izvajanja

Črnomelj ali drugje, če se zbere skupina

Trajanje izobraževanja

8 polnih ur

Vsebina

Udeleženci si pridobijo teoretična in praktična znanja nordijske hoje

Stroški programa

28 €

Rok prijave

Čimprej ali 31. marec 2019

Kontakt za več informacij

Vesna Vipavec: 07 30 61 390,
vesna.vipavec@zik-crnomelj.si