Po skupni prijavi na javno naročilo Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov »Izvajanje programa začetna integracija priseljencev (ZIP)« smo projektni partnerji RIC Novo mesto (poslovodeči izvajalec), CIK Trebnje in ZIK Črnomelj izvajalci tečajev programa Začetna integracija priseljencev (ZIP) v Novem mestu, Trebnjem, Črnomlju in Kočevju.


Trajanje projekta

15. 6. 2023—30. 4. 2024

Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je izvajanje programa učenja slovenskega jezika in seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo v obliki enotnega programa ZIP.

Program obsega začetni modul, ki obsega 60 ur, in nadaljevalni modul, ki obsega 120 ur.

Cilj

Cilj izvedbe programov je tujcem, ki niso državljani Evropske unije, zagotoviti znanje slovenskega jezika, potrebno za uspešno opravljanje preizkusa znanja iz slovenskega jezika na osnovni ravni, oziroma znanje slovenskega jezika na ravni, ki je potrebna za osnovno sporazumevanje. V proces učenja slovenskega jezika so vključene vsebine iz življenja in dela, ki krepijo vključevanje priseljencev v slovensko družbo.

Komu je program namenjen

Program je namenjen tujcem, ki niso državljani Evropske unije in jim je pristojna upravna enota izdala potrdilo o izpolnjevanju pogojev za brezplačno udeležbo v tem programu v skupnem obsegu največ 180 ur.

Lokacije izvajanja in prijave ter vpisa v program

Novo mesto (https://www.ric-nm.si/si/programi/informacije-za-tujce/zip/), Trebnje (https://ciktrebnje.si/izobrazevanje/zacetna-integracija-priseljencev-zip/), Črnomelj

https://zik-crnomelj.eu/sl/izobrazevalni-programi/jezikovni-tecaji/zacetna-integracija-priseljencev-zip/

Prijava in vpis v Črnomlju in Kočevju

Za prijavo v program v izpolnite spodnjo prijavnico in nam jo prinesete osebno v času uradnih ur ali jo pošljite po elektronski pošti ali priporočeno po pošti na naslov Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj, prijava ZIP, Kolodvorska cesta 32 c, 8340 Črnomelj.

Za tečaj v Kočevju lahko prijavnico prinesete osebno v času uradnih ur tudi na naslov Ljudska univerza Kočevje, Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje.

Za vpis v program k prijavnici priložite še original potrdila o napotitvi v program, ki ga pridobite na upravni enoti (UE). Za datum vpisa v tečaj se šteje datum prejema originalnega potrdila UE in podpisane prijavnice.


Po oddani prijavnici vas bomo v roku 30 dni povabili na vpis (če še niste) in testiranje vašega predznanja slovenščine.

Po vpisu se bo tečaj za vas začel v roku dveh mesecev.

Zadnji dan za oddajo prijavnice in potrdila v tečaj je 26. 10. 2023.

PRIJAVNICA


Uradne ure za prijavo in vpis:

ponedeljek, sreda, petek

8.00—11.00

sreda

13.00—17.00

Po predhodnem dogovoru so prijave in vpisi možni tudi izven časa uradnih ur.

Ob prijavi si lahko izberete termin za obiskovanje tečaja (dopoldan, popoldan, med vikendi) in lokacijo tečaja (Novo mesto, Trebnje, Črnomelj).


Več informacij:


Kontakti

Črnomelj Kočevje

Nada Babič Ivaniš

07 30 61 383, 040 879 042
nada.babic@zik-crnomelj.si

Sonja Hribar

01 89 38 274, 051 414 706

sonja.hribar@lu-kocevje.si


Naročnik:

Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov

Izvajanje programa učenja slovenskega jezika in seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo v obliki enotnega programa Začetna integracija priseljencev (ZIP) sofinancirata Evropska unija iz Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF) in Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov.

logotipi_uvrsoim