V času hitrih življenjskih sprememb je vseživljenjsko učenje vse pomembnejše. Odrasli znanje pridobivamo po različnih poteh. Lahko se vključimo v organizirano izobraževanje, se sami učimo iz različnih virov, se učimo z delovnimi izkušnjami, delujemo v okolju ali društvih.

Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah nam omogoča, da svoja znanja in spretnosti v postopku pridobitve nacionalne poklicne kvalifikacije pred strokovno komisijo tudi dokažemo. Tako si lahko pridobimo strokovno usposobljenost za opravljanje poklica.