Pogoji za vpis

Program je namenjen osebam, ki imajo končano najmanj srednjo strokovno ali splošno izobrazbo in si želijo dobiti osnovna znanja iz računovodstva. Zaželeno je, da ima udeleženec izkušnje iz področja financ.

Število prostih vpisnih mest

Ena skupina do 15 udeležencev

Predviden pričetek izvedbe

Odvisno od zadostnega števila prijav.

Trajanje izobraževanja

120 ur

Vsebina programa

V programu bodo zajete naslednje vsebine:

  • načrtovanje, organiziranje in vodenje delovnega procesa v računovodstvu

  • spremljanje in upoštevanje ustreznih zakonov in predpisov, predvsem računovodskih standardov in davčne zakonodaje

  • uporaba sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije ter programskih orodij

  • sestavljanje različnih računovodskih predračunov in obračunov

  • izvajanje računovodskega proučevanja in izdelava poročil

  • izvajanje računovodskih del v javnem sektorju

  • izvajanje računovodskih del v računovodskih servisih

Cena

540,00 €

Izobraževanje je za brezposelno osebo brezplačno, če je napotena v izobraževanje s strani Zavoda RS za zaposlovanje.

Rok prijave

Do zapolnitve razpisanih mest

Kontakt za več informacij

Nada Babič Ivaniš: 07 30 61 383,
nada.babic@zik-crnomelj.si