ZIK je vpisan pri Državnem izpitnem centru v register izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije romski koordinator /koordinatorica. Postopek preverjanja in potrjevanja lahko poteka na podlagi listin ali na podlagi listin in neposrednega preverjanja strokovnih znanj in spretnosti.

Pogoji za vključitev

  • Najmanj dokončana osnovna šola in 6 mesečne izkušnje pri delu s pripadniki romske skupnosti

  • Ustno in pisno obvladovanje slovenskega in ustno obvladovanje romskega jezika/dialekta

Rok izvedbe

junij 2019 (odvisno od prijav)

Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  • Teoretično in praktično z zagovorom.

Teoretično preverjanje se izvaja v slovenskem jeziku, praktično pa v romskem in slovenskem jeziku.

Cena

160 € (svetovanje, potrjevanje brez preverjanja) oziroma 224 € (svetovanje, pregled mape z neposrednim preverjanjem)

Rok prijave

5. april 2019

Kontakt za več informacij

Irena Bohte: 07 30 61 384,
irena.bohte@zik-crnomelj.si

Katalog: Katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti NPK Romski koordinator

komisija_rom__koordinatorji
romski_koordinatorji