Program izvajamo v sodelovanju z Domom starejših občanov Črnomelj in Domom starejših občanov Metlika.

Pogoji za vpis

  • Starost najmanj 23 let

  • Končana najmanj osnovna šola

  • Delovne izkušnje: vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju dela z ljudmi ali vsaj 1 leto delovnih izkušenj na področju socialne oskrbe starejših, invalidov in drugih oseb s posebnimi potrebami (tudi neformalne izkušnje)

Število prostih vpisnih mest

Ena skupina do 15 udeležencev

Predviden pričetek izvedbe

januar 2019, če bo zadostno število prijavljenih.

Trajanje izobraževanja

150 ur

Pogoji za uspešno dokončanje

Opravljena storitev z zagovorom

Cena

490 €

Izobraževanje bo za brezposelne osebe brezplačno, če bo ZIK Črnomelj izbran za izvajanje programa s strani Zavoda RS za zaposlovanje.

Rok prijave

Do zasedenosti razpisanih mest

Kontakt za več informacij

Irena Bohte: 07 30 61 384,
irena.bohte@zik-crnomelj.si

Udeleženci si v programu pridobijo znanja s področja zakonodaje, posameznikovih potreb, komunikacije, prve pomoči, osebne higiene gospodinjstva, organizacije in kvalitete dela v socialni oskrbi.

Postopek potrjevanja in preverjanja znanj ter spretnosti za poklicno kvalifikacijo poteka pri izvajalcu postopka, ki je vpisan v register izvajalcev postopka za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije.

Katalog:Katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti NPK Socialni oskrbovalec na domu