Pogoji za vpis

Program je namenjen osebam, ki imajo končano osnovno šolo in si želijo pridobiti znanja o pridelovanju, nabiranju, shranjevanju in trženju zelišč.

Število prostih vpisnih mest

Ena skupina do 15 udeležencev

Predviden pričetek izvedbe

Odvisno od zadostnega števila prijav.

Trajanje izobraževanja

105 ur

Vsebina programa

V programu bodo zajete naslednje vsebine:

  • pridelovanje sadilnega materiala v zavarovanem prostoru, pridelovanje zelišč v zaprtem prostoru in na prostem (priprava na setev, načini setve, vzgoja sadik, oskrba sadik, grede, posevki, medsebojni vplivi rastlin zelišč, …)

  • prepoznavanje zelišč, vodeno nabiranje zelišč v naravi

  • spravilo zelišč, primarna predelava, sušenje, skladiščenje, pakiranje in mešanje suhih zelišč

  • zelišča in farmacija, priprava tradicionalnih pripravkov

  • trženje pridelanih zelišč in tradicionalnih pripravkov iz zelišč

  • poznavanje uredbe o razvrstitvi zdravilnih rastlin pri trženju

Ob zaključku programa bo organizirana strokovna ekskurzija na zeliščarsko kmetijo.

Cena

470,00 €

Rok prijave

Do zapolnitve razpisanih mest

Kontakt za več informacij

Irena Bohte: 07 30 61 384, 040 984 678
irena.bohte@zik-crnomelj.si