NARAVOSLOVJE (1. teden 16.-22.3.2020)

Predavanja:

Nevarne snovi, čiste snovi, zmesi (pdf; 1,494 kB)

Fizikalna in kemijska sprememba snovi (pdf; 1,586 kB)

Delovni listi:

Čiste snovi, zmesi 1 (docx; 44 kB)

REŠITVE1 (docx; 53 kB)

Čiste snovi, zmesi 2 (docx; 139 kB)

REŠITVE2 (docx; 44 kB)

Fizikalna in kemijska sprememba snovi (docx; 170 kB)

REŠITVE3 (docx; 132 kB)

Nevarne snovi (docx; 60 kB)

REŠITVE4 (docx; 37 kB)

Dostop do e-učbenikov:

NEVARNE SNOVI

ČISTE SNOVI IN ZMESI

LOČEVANJE ZMESI

FIZIKALNA SPREMEMBA SNOVI

KEMIJSKA SPREMEMBA SNOVI