Pogoji za vpis

Program je namenjen brezposelnim osebam, ki imajo končano vsaj srednjo šolo. Predvsem je pomembno, da so to osebe, ki imajo lastnosti, sposobnosti in spretnosti kot so komunikativnost, inovativnost, prilagodljivost, vztrajnost, samoiniciativnost.

Število prostih
vpisnih mest

Ena skupina do 15 udeležencev

Predviden pričetek
izvedbe

Odvisno od odobritve financiranja programa

Trajanje izobraževanja

300 ur

Tematski sklopi

  • Značilnosti starejših oseb in okolja

  • Družabništvo za starejše osebe

  • Družabnik kot (socialni) podjetnik

Financer

Izobraževanje bo za brezposelne osebe brezplačno, če bo ZIK Črnomelj izbran za izvajanje programa s strani Zavoda RS za zaposlovanje.

Rok prijave

Do zapolnitve razpisanih mest

Kontakt za
več informacij

Irena Bohte: 07 30 61 384, 040 879 039
irena.bohte@zik-crnomelj.si

Vsebina programa