Pogoji za vpis

Program je namenjen osebam, ki imajo končano osnovno šolo in si želijo pridobiti osnovna znanja za polaganje keramičnih oblog.

Število prostih vpisnih mest

Ena skupina do 15 udeležencev

Predviden pričetek izvedbe

Odvsino od zadostnega števila prijav.

Trajanje izobraževanja

160 ur

Vsebina programa

Teoretični del: 40 ur

  • Tehnična dokumentacija za polaganje keramičnih oblog

  • Materiali, proizvodi in delovna sredstva za izvajanje, vzdrževanje in zaščito keramičnih oblog

Praktični del: 120 ur

  • Polaganje keramičnih oblog sten, tal, stopnic

Cena

720,00 €

Izobraževanje bo za brezposelne osebe brezplačno, če bo ZIK izbran za izvajanje programa s strani Zavoda RS za zaposlovanje.

Rok prijave

Do zapolnitve razpisanih mest

Kontakt za več informacij

Nada Babič Ivaniš: 07 30 61 383,
nada.babic@zik-crnomelj.si

Zgibanka: Osnove polaganje keramičnih ploščic