Pogoji za vpis

Program je namenjen brezposelnim osebam, ki živijo na podeželju ter imajo znanje o izdelovanju tradicionalnih izdelkov, pridelkov, storitev.

Število prostih vpisnih mest

Ena skupina do 15 udeležencev

Predviden pričetek izvedbe

Odvisno od odobritve financiranja programa

Trajanje izobraževanja

170 ur

Tematski sklopi

  • Oblikovanje lastne poslovne ideje za ponudnika tradicionalnih izdelkov, pridelkov in storitev

  • Mreženje ponudnikov tradicionalnih izdelkov, pridelkov in storitev kot oblika socialnega podjetništva

  • Izdelovanje, oblikovanje in aranžiranje tradicionalnih izdelkov, pridelkov in storitev

  • Ponudnik tradicionalnih izdelkov pridelkov in storitev kot (socialni) podjetnik

Financer

Izobraževanje bo za brezposelne osebe brezplačno, če bo ZIK Črnomelj izbran za izvajanje programa s strani Zavoda RS za zaposlovanje.

Rok prijave

Do zasedenosti razpisanih mest

Kontakt za več informacij

Nada Babič Ivaniš: 07 30 61 383,
nada.babic@zik-crnomelj.si

ponudnik

Udeleženci si v prvem modulu pridobijo znanja s področja geografskih in naravnih značilnosti okolja, spoznajo kulturno dediščino, tradicionalno domačo in umetno obrt, tradicionalne kmetijske pridelke, kulinariko, ponudbo na lokalnem turističnem trgu in oblikujejo lastno poslovno idejo s SWOT analizo.

V drugem modulu je poudarek na spoznavanju načinov mreženja ponudnikov izdelkov in storitev, oblikovanju mreže ponudnikov v lokalnem okolju in označevanju lokalnih pridelkov in izdelkov.

V tretjem modulu bodo udeleženci izdelovali izdelke, oblikovali ponudbo tradicionalnih storitev, dobili znanja s področja načrtovanja in organizacije dela in aranžirali izdelke na tradicionalni način.

V četrtem modulu bodo udeleženci pridobili znanje, ki ga bodo potrebovali za vstop v podjetniško dejavnost in uspešno trženje produktov: poslovna komunikacija, računalniško opismenjevanje, pravni vidiki poslovanja, trženje izdelkov in storitev, promocija in finančno vodenje poslovanja.