Pogoji za vpis

Program je namenjen brezposelnim osebam, ki imajo z izobrazbo in /ali delovnimi izkušnjami pridobljeno znanje s področja šivanja in oblikovanja tekstilnih izdelkov.

Pomembno je, da imajo razvite ročne spretnosti, znanje šivanja in smisel za estetsko oblikovanje.

Število prostih vpisnih mest

Ena skupina do 15 udeležencev, če bo zagotovljeno financiranje Zavoda RS za zaposlovanje.

Predviden pričetek izvedbe

Odvisno od odobritve financiranja programa

Trajanje izobraževanja

285 ur

Tematski sklopi

  • Kulturna dediščina, sodobnost in tekstilni izdelki

  • Snovanje in izdelovanje tekstilnih izdelkov

  • Razmišljamo podjetniško

Financer

Izobraževanje bo za brezposelne osebe brezplačno, če bo ZIK izbran za izvajanje programa s strani Zavoda RS za zaposlovanje.

Rok prijave

Do zapolnitve razpisanih mest

Kontakt za več informacij

Irena Bohte: 07 30 61 384, 040 879 039
irena.bohte@zik-crnomelj.si

Vsebina programa