Programi računalniškega in digitalnega opismenjevanja (RDO) trajajo 50 ur. Cilj tega izobraževanja je razvijanje računalniške in digitalne pismenosti za boljše komuniciranje v družbi in opravljanje delovnih nalog. Vsebino programa lahko v obsegu 10 ur prilagajamo potrebam udeležencev in delodajalcev.

Ime programa

Računalnik kot orodje komunikacije in multimedijsko orodje

Komu je namenjen?

Zaposlenim

Pogoji za vključitev

Osnovno znanje računalništva

Velikost skupine

Do 15 udeležencev v skupini (4 skupine)

Predviden pričetek izvedbe

Od novembra 2018 dalje

Kraj izvajanja

Črnomelj in Metlika oziroma kjer se zbere skupina

Trajanje izobraževanja

50 ur

Vsebina

  • Internet kot vir informacij

  • Varna raba interneta

  • Uporaba elektronske pošte

  • Digitalna fotografija (uporabnost pri promociji)

  • Multimedijsko orodje (blog)

  • Socialna omrežja

  • Osnove excela

Dokončanje programa

Pogoj za uspešno dokončanje programa je 80 % prisotnost na tečaju.

Stroški programa

Program je brezplačen

Financer

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad

Rok prijave

30. oktober 2018 oz. do zasedenosti razpisanih mest

Kontakt za več informacij

Irena Bohte: 07 30 61 384,
irena.bohte@zik-crnomelj.si