Programi računalniškega in digitalnega opismenjevanja (RDO) trajajo 40 ur. Cilj tega izobraževanja je razvijanje računalniške in digitalne pismenosti za boljše komuniciranje v družbi in opravljanje delovnih nalog. Vsebino programa lahko v obsegu 10 ur prilagajamo potrebam udeležencev in delodajalcev.

Ime programa

Uporabna digitalna znanja

Komu je namenjen?

Zaposlenim, brezposelnim

Pogoji za vključitev

Osnovno znanje računalništva

Velikost skupine

Do 15 udeležencev v skupini (4 skupine)

Predviden pričetek izvedbe

Od februarja 2020 dalje

Kraj izvajanja

Črnomelj in Metlika oziroma kjer se zbere skupina

Trajanje izobraževanja

40 ur

Vsebina

  • Internet kot vir informacij

  • Varna raba interneta

  • Uporaba elektronske pošte

  • Digitalna fotografija (uporabnost pri promociji)

  • Urejanje in oblikovanje besedila

  • Socialna omrežja

Dokončanje programa

Pogoj za uspešno dokončanje programa je 80 % prisotnost na tečaju.

Stroški programa

Program je brezplačen

Financer

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad

Rok prijave

7. februar 2020 oz. do zasedenosti razpisanih mest

Kontakt za več informacij

Tomaž Čurk: 05 93 42 695
tomaz.curk@zik-crnomelj.si