Tečaj fotografije za začetnike je program, ki traja 40 ur. Vključijo se lahko zaposleni ali brezposelni, ki potrebujejo osnovno znanje o fotografiranju in računalniškem obdelovanju fotografij. Program poteka teoretično v učilnici in tudi praktično na terenu.

Ime programa

Tečaj fotografije za začetnike

Komu je namenjen?

Zaposlenim, brezposelnim

Pogoji za vključitev

Zaželjeno je, da ima kandidat lasten fotoaparat.

Velikost skupine

Do 12 udeležencev

Predviden pričetek izvedbe

Odvisno od odobritve financiranja programa

Kraj izvajanja

Črnomelj oziroma kjer se zbere skupina

Trajanje izobraževanja

40 ur

Vsebina

  • spoznavanje osnov fotografiranja
  • terensko delo
  • spoznavanje računalniških programov za obdelavo fotografij
  • obdelovanje fotografij v za to namenjenem programu

Dokončanje programa

Pogoj za uspešno dokončanje programa je 80 % prisotnost na tečaju.

Stroški programa

Program je brezplačen v kolikor financerji odobrijo financiranje programa.

Financer

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropski socialni sklad v primeru odobritve projekta.

Rok prijave

Do zasedenosti razpisanih mest

Kontakt za več informacij

Maja Mihelič; maja.mihelic@zik-crnomelj.si, 07 30 61 380Za več informacij o drugih izobraževalnih programih iz ponudbe ZIK si oglejte našo spletno stran,
vabljeni pa tudi da nas obiščete ali pokličete v času uradnih ur.

I