tudijski_krozki_jpeg

Študijski krožki so v Beli krajini prisotni že od samega začetka njihovega delovanja v Sloveniji, to pomeni od leta 1993, in so utečena stalnica. Delo poteka v majhnih skupinah od 5 do 15 udeležencev, ki se učijo drug od drugega, občasno pa se jim pridružijo strokovnjaki.

Različno obarvane teme, s katerimi se ukvarjajo študijski krožki, vključujejo bogate izkušnje in znanja starejših, obenem pa v njih zaznamo tudi svež veter, ki prihaja iz vrst mladih. ZIK izvaja študijske krožke iz področja gibanja za zdravje, zdrave prehrane, ohranjanja kulturne in naravne dediščine, spodbujanja podjetništva.

V šolskem letu 2022/2023 na ZIK-u delujejo naslednji študijski krožki:

  • Semške zgodbe skozi čas

  • Živopisnost belokranjske besede

  • Stenske krpe iz belokranjske dediščine


Divje rastoče orhideje Bele krajine

Tradicionalne belokranjske igre

Zgodbe o Kolpi

razstava_semicimg_7936dscn9522_800x0

Dosežke nekaterih doslej izvedenih študijskih krožkov lahko poudarimo v luči publikacij, ki so nastale v okviru delovanja le-teh:
Germanizmi v belokranjskem narečju,
Belokranjske jedi v zadnjem stoletju, zvezek starih receptov,
Gribeljski žbul,
Vezenine v Beli krajini skozi čas,
Poljanska dolina ob Kolpi - dolina zgodb, The Valley of Poljane by the river Kolpa - The Valley of Tales,
Zelišča v kulinariki.

V preteklih letih so na ZIK Črnomelj delovali številni študijski krožki. O nekaterih najdete več informacij v spodnjem arhivu.

logo_mvi_slo_pngandragoski center slovenije