Programi namenjeni spodbujanju zdravega življenjskega sloga so namenjeni spodbujanju gibanja in skrbi za zdravje, kamor sodijo tudi vsebine iz področja zdrave prehrane in prehranske samooskrbe.

tpk2_podstran

VKLJUČITE SE LAHKO V NASLEDNJE PROGRAME:

Skrb za zdravje

40-urni program je namenjen odraslim, ki si želijo osvojiti znanja s področja različnih vadb preko katerih lahko poskrbijo za boljšo fizično pripravljenost. Več...

Pridelava zdrave hrane

40-urni program je namenjen tistim, ki si želijo izvedeti več o metodah zdrave pridelave hrane. Več...


Za več informacij o drugih izobraževalnih programih iz ponudbe ZIK si oglejte našo spletno stran,
vabljeni pa tudi da nas obiščete ali pokličete v času uradnih ur.

INFORMACIJE IN PRIJAVE V PROGRAME:

Tomaž Čurk
tomaz.curk@zik-crnomelj.si
05/ 93 42 695

Nada Babič Ivaniš
nada.babic@zik-crnomelj.si
07/ 30 64 383Na ZIK-u Črnomelj projekt Temljne in poklicne kompetence 2018-2022 Pokolpje izvajamo s konzorcijskima partnerjema Podjetniški inkubator Kočevje OE Ljudska univerza Kočevje in Srednja šola Črnomelj.

partnerji
Projekt sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad.

sofinancerji