uzu mkProgram je namenjen osebam, ki si želijo pridobiti znanja in veščine za kvalitetnejše in bolj samostojno življenje ter za aktivno preživljanje prostega časa. Program, ki obsega 100 ur, se predvidoma zaključi v treh mesecih. Vodita ga dva usposobljena mentorja.

Program vključuje:

  • znanja s področij: etnološke in geografske posebnosti Bele krajine, zdravje, zdrava prehrana, aktivno preživljanje prostega časa, komunikacija in medsebojni odnosi, vseživljenjsko učenje,

  • temeljno računalniško opismenjevanje,

  • usposabljanje za iskanje, izbiro in rabo informacij: institucije v okolju, moje pravice, svet medijev.

Pogoji za vpis

Program je namenjen osebam s posebnimi potrebami (invalidi, dolgotrajni bolniki).

Število prostih vpisnih mest

Ena skupina do 12 udeležencev.

Predviden pričetek izvedbe

Odvisno od oblikovanja skupine.

Trajanje izobraževanja

100 ur

Pogoji za uspešno dokončanje

  • aktivno sodelovanje pri načrtovanju in izpeljavi programa

  • napredovanje po individualnem izobraževalnem načrtu

  • prisotnost v programu najmanj 80 %

Javna veljavnost izobraževalnega programa

Da

Financer

Program je za udeležence brezplačen v okviru projekta Temeljne kompetence 2023-2029 Pokolpje.

Rok prijave

Do zapolnitve razpisanih mest.

Kontakt za več informacij

Irena Bohte: 07 30 61 384,
irena.bohte@zik-crnomelj.si


Za več informacij o drugih izobraževalnih programih iz ponudbe ZIK si oglejte našo spletno stran,
vabljeni pa tudi da nas obiščete ali pokličete v času uradnih ur.