uzu mi

Program UŽU-MI, ki obsega 120 ur, se predvidoma zaključi v treh mesecih. Delo v skupini vodita dva usposobljena mentorja. Udeleženci ob zaključku pridobijo javno veljavno potrdilo.

Program vključuje:

  • prepoznavanje možnosti za zaposlitev: oblike zaposlitve, javni razpisi za zaposlovanje

  • pridobivanje in izpopolnjevanje veščin iskanja zaposlitve: osnove pisne in ustne komunikacije, priprava različnih dopisov, priprava na zaposlitveni razgovor, premagovanje treme

  • pridobivanje novih znanj in dopolnjevanje že naučenega s področij: samopodoba, premagovanje stresa, medosebni odnosi, vseživljenjsko učenje, skrb za zdravje

  • pridobivanje temeljnih računalniških znanj

Pogoji za vpis

Program je namenjen brezposelnim osebam, ki bi si rade pridobile znanja za večjo konkurenčnost na trgu dela.

Število prostih vpisnih mest

Ena skupina do 15 udeležencev, če bo zagotovljeno financiranje Zavoda RS za zaposlovanje.

Predviden pričetek izvedbe

Odvisno od odobritve financiranja programa

Trajanje izobraževanja

120 ur

Pogoji za uspešno dokončanje

  • aktivno sodelovanje pri načrtovanju in izpeljavi programa

  • napredovanje po individualnem izobraževalnem načrtu

  • prisotnost v programu najmanj 80 %

Javna veljavnost izobraževalnega programa

Da

Financer

Izobraževanje bo za brezposelne osebe brezplačno, če bo ZIK Črnomelj izbran

za izvajanje programa s strani Zavoda RS za zaposlovanje.

Rok prijave

Do zapolnitve razpisanih mest

Kontakt za več informacij

Irena Bohte: 07 30 61 384,
irena.bohte@zik-crnomelj.si