jasna_z_rozicami_png

Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj organizira dobrodelno prireditev Jasna od leta 2008 v spomin na pokojno sodelavko Jasno Šeruga Muren, nekdanjo vodjo kulturnega programa na ZIK-u.

Namen prireditve je predstavitev domačih ustvarjalcev na kulturnem področju in pomoč društvom, skupinam ali gibanjem, ki bistveno prispevajo h kakovosti in kulturi življenja v našem okolju. Zapustimo svoje domače fotelje in s prisotnostjo na prireditvi opogumimo ter počastimo vse domače nastopajoče!

Dobrodelna prireditev Jasna 2020 z naslovom "Ljudsko = moderno" je bila 31. 1. 2020

plakat_jasna_mali

Pregled zgodovine Dobrodelne prireditve Jasna:

V prvih letih so na prireditvi nastopili ustvarjalci, ki so sodelovali z Jasno, kasneje smo na odru spremljali domačine, ki so kakorkoli povezani z ZIK-om. Predstavili so se udeleženci v projektih za spodbujanje ustvarjalnosti mladih (Glas mladih, Župančičeva frulica, Filmski tabor Kolpa), udeleženci izobraževanja odraslih, ki so tudi ustvarjalni na kulturnem področju (slikanje, petje, poezija), in društva in posamezniki, ki partnersko sodelujejo v različnih projektih in izobraževalnih programih (folklorniki, gledališčniki, pevski zbori).

Prejemniki sredstev na dosedanjih prireditvah so bila naslednja društva: trikrat Društvo onkoloških bolnikov Slovenije - Skupina za samopomoč Črnomelj, dvakrat Terapevtska skupnost Tav iz Starega trga ob Kolpi, dvakrat Društvo za zaščito živali Bela krajina, dvakrat Klub belokranjskih študentov in po enkrat Združenje bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo Slovenije, Klub Zeleni Jurij Črnomelj, združenje Ozara Slovenije, enota Črnomelj, Gledališka skupina KD Stari trg ob Kolpi, Pevska skupina Kresnice KUD Božo Račič Adlešiči. Prejemniki sredstev se vsako leto aktivno vključijo v pripravo in izvedbo prireditve, bodisi kot nastopajoči, bodisi kot soorganizatorji.

Dobrodelnim prispevkom obiskovalcev prireditve se vsako leto dodajo še sredstva, ki so zbrana od prodaje izdelkov Mednarodne kiparske kolonije mladih Črnomelj.

Prireditev vsako leto podpre Občina Črnomelj in nekaj manjših sponzorjev oziroma donatorjev.