1_4

Na Medgeneracijskem vrtu za Kulturnim domom Črnomelj bodo v primeru ugodne epidemiološke slike in zdravstvenih razmer skozi celo poletje od konca junija do konca avgusta 2021 potekali razni kulturni dogodki, predavanja, otroške delavnice in letni kino. Odvijali se bodo načeloma vsak torek in petek (letni kino). Dogodki bodo v primeru slabega vremena potekali v notranjosti kulturnega doma.

Tako smo se imeli lani:

j_460x0

P R O G R A M


J U N I J 2 0 2 1 - A V G U S T 2 0 2 1


Objavimo konec maja.