V Kulturnem domu Črnomelj so možni najemi:

Št. Prostor m2 št. sedežev Oprema Opombe Cena (v EUR)
1. mala dvorana 96 do 40 računalnik, projektor, internet 1 polna - astronomska ura 25,00
2. dvorana*
(brezplačni najem ali dobrodelna prireditev)
601 309 tehnični koordinator, tehnična in druga oprema (računalnik, projektor...), ozvočenje 1 polna - astronomska ura **10,00
3. dvorana (obratovalni stroški) 601 309 tehnični koordinator, tehnična in druga oprema (računalnik, projektor...), ozvočenje 1 polna - astronomska ura 50,00
4. dvorana 601 309 tehnični koordinator, tehnična in druga oprema (računalnik, projektor...), ozvočenje Celodnevna uporaba ali komercialni namen do 4 ure 450,00

* Brezplačna prireditev je prireditev za katero organizator obiskovalcem ne zaračunava plačila v kakršnikoli obliki. Dobrodelna prireditev je prireditev za katero organizator obiskovalcem zaračuna vstopnico, a inkaso v celoti nameni za točno določene dobrodelne namene in tudi nastopajoči ne prejmejo honorarja.

**Strošek zunanjega tehničnega koordinatorja.

Po dogovoru je možen najem zgornje in spodnje avle (za razstave, različna druženja ipd.).
V Kulturnem domu Črnomelj lahko pripravite tudi otroško rojstnodnevno zabavo.

Za rezervacije pokličite: 07 30 61 392 (Ksenja Koncilja) ali pišite: ksenja.koncilja@zik-crnomelj.si