Na ZIK-u Črnomelj poteka presojanje in razvijanje kakovosti po modelu Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje (POKI), ki ga je razvil Andragoški center Slovenije (ACS). V projekt POKI smo se vključili v letih 2003 in 2004. Razvojna naravnanost organizacije in odvisnost od trženja sta bila poglavitna vzroka, da smo že pred tem skrbeli za izboljšanje kakovosti naših storitev. Potrebovali pa smo strokovna znanja in svetovanje pri presojanju in razvijanju kakovost, kar nam je nudil Andragoški center Slovenije. Od takrat dalje smo nosilci zelenega znaka kakovosti, ki ga ACS podeljuje organizacijam, katere sistematično skrbijo za kakovost svojih storitev v izobraževanju odraslih. Pravico do uporabe zelenega znaka kakovosti ima ZIK Črnomelj do 31. 3. 2024.

2021_06_ _skupinska_slika_poki_1

V letu 2022 smo sprejeli na ZIK-u novo izjavo o kakovosti (pdf; 246 kB), s katero se zavezujemo k zagotavljanju sprejetih standardov kakovosti, tako za udeležence, učitelje kot tudi partnerje v različnih projektih. Vodilo zaposlenim pri skrbi za kakovost je listina o kakovosti. V organizaciji deluje tudi komisija za kakovost ZIK in svetovalka za kakovost izobraževanja odraslih.

V zadnjih letih je na področju razvoja kakovosti velik poudarek na kakovosti izobraževalnega procesa, podpornih dejavnostih, na promociji izobraževanja odraslih, zadovoljstvu partnerjev in udeležencev izobraževanja odraslih ter spremljanju rezultatov in učinkov izobraževanja odraslih.

Video o kakovosti na ZIK-u Črnomelj

Video Mozaik kakovosti izobraževanja odraslih

Več informacij o modelu Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje: https://mozaik.acs.si/

Tudi v letu 2023 smo obeležili dan za kakovost.Več v prispevku.