ZIK Črnomelj presoja in razvija kakovost na podlagi modela Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje - POKI, ki ga je razvil Andragoški cneter Slovenije.

Več informacij o modelu Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje: https://mozaik.acs.si/