Poročilo o kakovosti ZIK Črnomelj vsako leto pripravijo člani komisije za kakovost. V poročilu o kakovosti predstavijo notranji sistem kakovosti organizacije, delo komisije za kakovost in svetovalke za kakovost. Pomembno področje je presojanje kakovosti (izbrana področja, faze samoevalvacije, predstavitev rezultatov samoevalvacije) in področje razvoja kakovosti (opravljene aktivnosti za izboljšanje kakovosti dela). Poročilo sprejme svet ZIK-a kot del letnega poročila organizacije.