Leto 2017 je za ZIK prelomno, saj se njegovi dve enoti, Ljudska univerza in Kulturni dom, fizično ločujeta. Z novim šolskim letom 2017-2018 vsaka enota deluje na svoji lokaciji: enota Ljudska univerza, ki ima glavno dejavnost izobraževanje odraslih, na Kolodvorski cesti 32 c, enota Kulturni dom, ki ima glavno kinematografsko in kulturno dejavnost, pa ostaja na sedežu javnega zavoda na Ulici Otona Župančiča 1, oboje v Črnomlju.

kulturni dom

Kulturni dom Črnomelj je sedež ZIK-a 35 let, od leta 1982. Je kulturni spomenik državnega pomena v lasti Ministrstva za kulturo.

V letu 2017, po skoraj desetletju prizadevanj, se je izobraževanje odraslih, to je ZIK-enota Ljudska univerza, izselilo iz stavbe kulturnega doma. Občina Črnomelj je zagotovila za svoj javni zavod, ki ga je ustanovila pred 58 leti, osnovne pogoje za delovanje na novi lokaciji Kolodvorska cesta 32 c.

ljudska_univerza_zik_crnomelj

Enota Ljudska univerza od leta 2017 deluje v novih prostorih na Kolodvorski cesti.