logotip_zik

Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj
Ulica Otona Župančiča 1
8340 Črnomelj

Davčna št.: SI92914730
Matična št.: 5052467 000

Telefon:
07 30 61 390
07 30 61 392
031 377 061

E-naslov: info@zik-crnomelj.si
URL: http://www.zik-crnomelj.eu

Delovni čas:
ponedeljek - četrtek od 9:00 do 19:00
petek od 9:00 do 15:00

ZIK Črnomelj ima pomembno vlogo v okolju, ker je edina organizacija za izobraževanje odraslih v Beli krajini. Večina izobraževanja je za udeležence brezplačna, ker ZIK pridobi večino sredstev na podlagi uspešnih prijav na javne razpise iz domačih in tujih virov. To prispeva k dvigu kakovosti življenja prebivalcev Bele krajine. V letu 2016 je ZIK imel skoraj dva tisoč udeležencev, od tega 83 % takšnih, ki so imeli izobraževanje oziroma usposabljanje brezplačno.

Izobraževanje odraslih se izvaja razpršeno po vsej Beli krajini, kar bistveno prispeva k njegovi dostopnosti. Programi in projekti vsebinsko sledijo razvojni strategiji Bele krajine, zato imajo poudarek na razvoju podjetništva in turizma, prehranske samooskrbe in ohranjanja kulturne dediščine. K osebnemu razvoju in napredku skupnosti pa prispeva učenje tujih jezikov, računalniško opismenjevanje, programi gibanja in skrb za pripadnike ranljivih skupin.

VIRI FINANCIRANJA ZIK-a v letu 2016

Kljub statusu javnega zavoda se ZIK večinoma financira sam, na podlagi uspešnih prijav na javne razpise. Viri financiranja se iz leta v leto razlikujejo, tako po vsebini kot po deležu sredstev. ZIK Črnomelj je v letu 2016 dosegel 62 % prihodkov na podlagi uspešnih prijav na javne razpise, 27 % iz proračuna občin (občina Črnomelj 26 %, občini Metlika in Semič skupaj 1 %) in 11 % iz drugih virov. ZIK je edini javni zavod v občini Črnomelj, ki je v tako visokem deležu odvisen od projektne naravnanosti in pridobivanja sredstev na trgu. Glede na vire financiranja je imel v letu 2016 kar 94 % sredstev iz javnih virov in 6 % sredstev iz nejavnih virov za opravljanje javne službe. ZIK šteje za javne vire vse tiste, ki so prišli iz javnih institucij in ustanov, četudi jih je pridobil na tržni način, to je preko prijav na javne razpise.

ZIK je edini javni zavod v občini Črnomelj, ki je v zadnjih 15 letih skupaj s konzorcijskimi partnerji pridobil več kot 2 milijona EUR na podlagi uspešnih prijav na domačih in mednarodnih javnih razpisih.