VIZIJA

ZIK Črnomelj v okolju odločilno vpliva na krepitev trajnostnega razvoja, digitalnih in drugih zmožnosti ter medgeneracijskega povezovanja na področju izobraževanja odraslih in kulture.

POSLANSTVO

ZIK Črnomelj je osrednja belokranjska organizacija za izobraževanje odraslih in kulturo. Vlaga v razvoj zaposlenih in ustvarja spodbudno okolje za učenje. Odgovorno podpira razvojno strategijo okolja. Razvija vsesplošno ljudsko prosvetljevanje, spodbuja avtorsko ustvarjanje na različnih področjih kulture in izvaja kinematografsko dejavnost.

VREDNOTE

  • Pripadnost
  • Strokovnost
  • Dostopnost
  • Sodelovalnost
  • Inovativnost

zik_skupinska_12_m_ _splet