ZIK Črnomelj v letu 2020 redno zaposluje 19 oseb. Več kot polovica zaposlenih (12 oseb) ima pogodbo za določen čas, ker je njihova zaposlitev vezana na aktualne projekte.

Velik pomen za ZIK imajo honorarni sodelavci, ki imajo specifična znanja, ki so potrebna za doseganje skupno zastavljenih ciljev. ZIK je imel v letu 2019 še 116 pogodbenih delavcev, od tega 54 oseb na podlagi avtorskih pogodb, 18 oseb na podlagi podjemnih pogodb, 3 osebe s študentsko napotnico in 41 samostojnih podjetnikov. Zunanji pogodbeni delavci so opravljali pedagoško delo oziroma so bili projektni sodelavci.


nada_zagar 1

Nada ŽAGAR
direktorica,
magistrica znanosti,
profesorica sociologije

T: 07 30 61 391
M: 031 377 060
nada.zagar@zik-crnomelj.si


ENOTA LJUDSKA UNIVERZA

nada_babic_ivanis

Nada BABIČ IVANIŠ
organizatorica izobraževanja odraslih - svetnica,
profesorica nemščine in ruščine

T: 07 30 61 383

M: 040 879 042
nada.babic@zik-crnomelj.si

Področje dela:
vodenje tujih jezikov in slovenščine za tujce,
koordinacija projekta Temeljne in poklicne kompetence
irena_bohte

Irena BOHTE
organizatorica izobraževanja odraslih - svetnica,
magistrica znanosti, diplomirana sociologinja

T: 07 30 61 384

M: 040 984 678
irena.bohte@zik-crnomelj.si

Področje dela:
pomoč direktorici, vodenje kakovosti,
vodenje Svetovalnega središča Pokolpje
tomaz_curk 1

Tomaž ČURK
organizator izobraževanja odraslih,
profesor angleščine

T: 05 93 42 695

M: 040 879 042
tomaz.curk@zik-crnomelj.si

Področje dela:
vodenje projekta Temeljne in poklicne kompetence

in projekta ZAPROM, promocija ZIK-a

janja_jankovic_small

Janja JANKOVIČ
organizatorica izobraževanja odraslih - svetnica,
profesorica filozofije in sociologije

T: 05 93 42 696

M: 040 879 039
janja.jankovic@zik-crnomelj.si

Področje dela:
svetovalka v Svetovalnem središču Pokolpje

maja_mihelic

Maja MIHELIČ
organizatorica izobraževanja odraslih,
magistrica profesorica andragogike

T: 07 30 61 381

M: 031 377 061
maja.mihelic@zik-crnomelj.si

Področje dela:
svetovalka pri samostojnem učenju
masa_rozanc_splet

Maša ROŽANC
strokovna delavka,
magistrica človekovih pravic

T: 05 93 42 698

M: 040 984 760
masa.rozanc@zik-crnomelj.si

Področje dela:
strokovno delo v programu socialne aktivacije
nina_salamon

Nina ŠALAMON
organizatorica izobraževanja odraslih - mentorica,
profesorica nemščine

T: 05 93 42 699

M: 040 879 041
nina.salamon@zik-crnomelj.si

Področje dela:
vodenje osnovne šole za odrasle
tajana_spundak_franko

Tajana ŠPUNDAK FRANKO
organizatorica izobraževanja odraslih,
univerzitetna diplomirana matematičarka

T: 05 93 42 699

M: 040 879 041
tajana.spundak-franko@zik-crnomelj.si

Področje dela:
pedagoško delo na področju računalništva,
osnovne šole za odrasle in socialne aktivacije
simona_stirn

Simona ŠTIRN
organizatorica izobraževanja odraslih,
profesorica biologije in kemije

T: 05 93 42 698

M: 040 879 043
simona.stirn@zik-crnomelj.si

Področje dela:
strokovno delo v programu socialne aktivacije
pela_velse

Špela ŠTEFANIČ
organizatorica izobraževanja odraslih,
magistrica profesorica poučevanja biologije
in kemije

T: 05 93 42 698

M: 040 984 760
spela.velse@zik-crnomelj.si

Področje dela:
strokovno delo v programu socialne aktivacije
vesna_vipavec

Vesna VIPAVEC
koordinatorica VII/1,
diplomirana ekonomistka

T: 07 30 61 390

M: 031 377 061
vesna.vipavec@zik-crnomelj.si

Področje dela:
vodenje Univerze za III. življenjsko obdobje in
programov gibanja, poslovanje in organizacija dela
tina_weiss

Tina WEISS
koordinatorica VI,
poslovna sekretarka

T: 05 93 43 377

M: 031 377 061
tina.weiss@zik-crnomelj.si

Področje dela:
sodelovanje pri poslovanju in organizaciji dela

ENOTA KULTURNI DOM

tadej_fink

Tadej FINK
koordinator in organizator kulturnih programov,
univerzitetni diplomirani pedagog

T: 07 30 61 382

M: 040 329 933
tadej.fink@zik-crnomelj.si

Področje dela:
vodenje projektov za spodbujanje ustvarjalnosti
mladih
marija_miketic

Marija MIKETIČ
koordinatorica VII/1,
diplomirana ekonomistka

T: 07 30 61 392

M: 040 329 933
marija.miketic@zik-crnomelj.si

Področje dela:
vodenje kina, koordinacija kulturnih dogodkov
nastasja_schweiger 1

Nastasja SCHWEIGER
vodja programa,
magistrica profesorica slovenistike in primerjalne
književnosti ter literarne teorije

T: 05 93 43 374

M: 040 329 933
nastasja.schweiger@zik-crnomelj.si

Področje dela:
vodenje kulturnega programa, promocija ZIK-a

FINANČNA SLUŽBA

maja_fortun_novak

Maja FORTUN NOVAK
finančnica VII/1,
diplomirana ekonomistka

T: 07 30 61 381

M: 031 377 061
maja.fortun-novak@zik-crnomelj.si

Področje dela:
sodelovanje pri vodenju financ in
podpora v socialni aktivaciji
zdenka_lunar 1

Zdenka LUNAR
glavni računovodja,
diplomirana organizatorka

T: 07 30 61 381

M: 031 377 061
zdenka.lunar@zik-crnomelj.si

Področje dela:
finančno vodenje projektov, računovodenje