Pogoji za vpis

Program je namenjen osebam, ki imajo osnovno znanje uporabe računalnika in si želijo pridobiti znanja o podjetništvu.

Število prostih vpisnih mest

40

Predviden pričetek izvedbe

Oktober 2017, če bo zadostno število prijavljenih.

Trajanje izobraževanja

12 ur

Vsebina programa

  • Kaj je podjetništvo, njegove prednosti, nevarnosti in tveganja

  • Najpogostejše napake podjetnikov začetnikov

  • Samozaposlovanje in druge oblike zaposlitve (delo na domu, osebno dopolnilno delo, delo po avtorski pogodbi, status kmeta,…), statusne oblike gospodarskih subjektov in razlike med njimi

  • Postopek registracije podjetja, pogoji za opravljanje dejavnosti

  • Informiranje o storitvah VEM-točk

  • Izpolnitev vprašalnika VPP (»Vprašalnik pripravljenosti na podjetništvo« iz orodjarne zavodove spletne strani SpletiSvojoKariero.si)

Cena

36,00 €

Izobraževanje bo za brezposelne osebe brezplačno, če bo ZIK Črnomelj izbran za izvajanje programa s strani Zavoda RS za zaposlovanje.

Rok prijave

Do zapolnitve razpisanih mest

Kontakt za več informacij

Irena Bohte: 07 30 61 384,
irena.bohte@zik-crnomelj.si