Pogoji za vpis

Program je namenjen brezposelnim osebam, ki si želijo pridobiti znanja o socialnem podjetništvu.

Število prostih vpisnih mest

20

Predviden pričetek izvedbe

Program bo potekal predvidoma od marca do konca junija 2016 v obliki enodnevne delavnice.

Trajanje izobraževanja

5 ur

Vsebina programa

  • Kaj je socialno podjetništvo

  • Prednosti in nevarnosti/tveganja socialnega podjetništva

  • Izbira primerne pravno-organizacijske oblike za vašo poslovno idejo

  • Pogoji za pridobitev statusa socialnega podjetja, zakonska določila in priprava akta

  • Statusne spremembe, računovodstvo in zaposlovanje v socialnem podjetju

  • Oblike financiranja kot spodbuda razvoja socialnega podjetništva (MDDSZ, MGRT, Zavod RS za zaposlovanje, občine, ipd.)

  • Učinki, rezultati dejavnosti socialnih podjetij in njihovo merjenje

  • Predstavitev poslovanja uspešnih socialnih podjetij v Sloveniji

Cena

21,00 €

Izobraževanje bo za brezposelne osebe brezplačno, če bo ZIK Črnomelj izbran za izvajanje programa s strani Zavoda RS za zaposlovanje.

Rok prijave

Do zapolnitve razpisanih mest

Kontakt za več informacij

Irena Bohte: 07 30 61 384,
irena.bohte@zik-crnomelj.si