Pogoji za vpis

Program je namenjen osebam, ki imajo osnovna znanja uporabe računalnika in si želijo postati podjetniki.

Število prostih vpisnih mest

40

Predviden pričetek izvedbe

Oktober 2017, če bo zadostno število prijavljenih.

Trajanje izobraževanja

12 ur

Vsebina programa

  • Razvoj poslovne ideje

  • Priprava poslovnega načrta, najpomembnejše sestavine načrta in dejavniki uspeha

  • Raziskava trga in priprava trženjskega načrta

  • Vloga in upravljanje s konkurenco

  • SWOT - tržne prednosti, priložnosti, slabosti in nevarnosti podjetja

  • Pomen mentorstva v zgodnjih fazah podjetništva

Cena

36,00 €

Izobraževanje bo za brezposelne osebe brezplačno, če bo ZIK Črnomelj izbran za izvajanje programa s strani Zavoda RS za zaposlovanje.

Rok prijave

Do zapolnitve razpisanih mest

Kontakt za več informacij

Irena Bohte: 07 30 61 384,
irena.bohte@zik-crnomelj.si