Pogoji za vpis

Program je namenjen osebam, ki imajo osnovna znanja uporabe računalnika in si želijo postati podjetniki.

Število prostih vpisnih mest

20

Predviden pričetek izvedbe

Oktober 2017, če bo zadostno število prijavljenih.

Trajanje izobraževanja

12 ur

Vsebina programa

  • Analiza osebnostnih lastnosti in pomen le-teh pri podjetništvu

  • Komunikacija, aktivno poslušanja in parafraziranja pri trženju

  • Sistematično raziskovanje motivov kupcev

  • Praktični napotki za povečanje prodaje, ohranjanje strank in uspešno odzivanje na ugovore

  • Urjenje prodajnih veščin

  • Napotki in vaje za razvijanje večjega samozaupanja, obvladovanja čustev in prepričanj

  • Blagovna znamka in celostna grafična podoba

  • Orodja tržnega komuniciranja, najprimernejša za posamezno storitev/izdelek

  • Promocija in oglaševanje na spletu, lokalnem okolju in širše, uporaba socialnih omrežij za pospeševanje prodaje

  • Poslovni bonton

Cena

36,00 €

Izobraževanje bo za brezposelne osebe brezplačno, če bo ZIK Črnomelj izbran za izvajanje programa s strani Zavoda RS za zaposlovanje.

Rok prijave

Do zapolnitve razpisanih mest

Kontakt za več informacij

Irena Bohte: 07 30 61 384,
irena.bohte@zik-crnomelj.si