Kaj je Poklicijada?

Poklicijada je pojekt promocije in popularizacije poklicev na interaktiven način za vse generacije.


Namen projeka

S projektom želimo predstaviti vsem generacijam različne poklice, ki jih na trgu dela primanjkuje ter jih na zanimiv način informirati ter spodbuditi k spoznavanju možnosti in priložnosti v lokalnem okolju, raziskovanju trga dela ter sprejemanju odločitev o karieri in nadaljnji izobraževalni poti.


Na kakšen način?

Projekt promocije poklicev bo potekal skozi celo leto z dvema glavnima aktivnostma:

1. Mesečni obskiki vzgojno izobraževalnih zavodov

Vsak mesec bomo izbrali določene poklice in jih predstavili v enem izmed vzgojno-izobraževalnih zavodov. Poklic bo predstavljen na interaktiven način, ki bo omogočal aktivno sodelovanje udeležencev.

2. Osrednji dogodek predstavitve poklicev z delodajalci

Vsako leto pa bo v sklopu Poklicijade tudi osrednji dogodek, na katerem se bodo na interaktiven način predstavili različni poklici. Poklici se bodo predsatavljali na stojnicah oz. postojankah tako, da bodo omogočali aktivno sodelovanje udeležencev. Udeleženci bodo razdeljeni na manjše skupine in krožili po postojankah v 15-minutnih intervalih. Na vsaki postojanki bo predstavljen eden izmed poklicev. Udeleženci bodo aktivno sodelovali in se tudi preizkusili v določenih delih, ki se opravljajo v poklicih. Tako bodo udeleženci na zanimiv način spoznali določene poklice ter se v njih tudi preizkusili.


Kateri poklici?

Poklice, ki se bodo predstavljali bomo razdelili na tri kategorije:

  1. Poklici za katere zaznavamo potrebo v lokalnem okolju
  2. Deficitarni poklici
  3. Poklici prihodnosti

Ciljna skupina

Ciljna skupina so pripadniki vseh generacij od predšolskih otrok do odraslih. Poudarek bo na promociji in popularizaciji pokicev za mlade.


Cilji

  • Informiranje o različnih poklicih ter možnostih o nadaljnji izobraževalni poti.
  • Promocija poklicev po katerih se zaznava potreba v lokalnem okolju ter deficitarnih poklicev.
  • Spodbujanje mladih k raziskovanju trga dela.
  • Povezovanje z delodajalci.
  • Prepoznavanje potreb delodajalcev ter trga dela v lokalnem okolju.
  • Razvijanje interesov mladih.
  • Povezovanje in krepitev sodelovanja ključnih deležnikov.

Kontakt

Maja Mihelič, koordinatorica projekta

Telefon: 07 30 61 380, 040 879 039

E-naslov: maja.mihelic@zik-crnomelj.si