pasica_za_spletno_podstran 1

Naslov projekta: Medgeneracijski vrt

Čas trajanja projekta: od novembra 2018 do junija 2020

Nosilec operacije: Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj

Partnerji v operaciji: Knjižnica Črnomelj in Mladinski center BIT

Predstavitev projekta:

Rezultati ugotavljanja potreb na terenu in raziskav v lokalnem okolju kažejo na pomanjkanje urejenih površin z vsebinami, ki bi omogočale kakovostno preživljanje prostega časa in izboljšale socialno vključenost ranljivih ciljnih skupin ter vseh prebivalcev belokranjskih občin. Odziv na ugotovljene potrebe je začetek delovanja študijskega krožka na ZIK Črnomelj v letu 2016, na katerem je prijavitelj skupaj z udeleženci izoblikoval idejo po ureditvi medgeneracijskega vrta in kot rezultat je nastal načrt le-tega. Potrebe v okolju podpira tudi raziskava MC BIT Oživimo parke, ki pravi da bi večina anketirancev začela pogosteje uporabljati parke oziroma zelene površine, če bi jih preuredili, skrbeli za njihovo urejenost in jim dodali izobraževalne in rekreacijske vsebine.

V našem okolju se mnogo ljudi spopada s socialno in duševno stisko, vse večja je tudi stopnja zasvojenosti z novimi tehnologijami med mladimi, pomanjkanje se čuti tudi pri številu aktivnosti za aktivno staranje in medgeneracijsko sodelovanje. Z našo operacijo si zato želimo doseči pozitiven učinek za vse prebivalce belokranjskih občin, še posebej za ranljive skupine otrok, mladih, žensk, starejših in oseb s posebnimi potrebami. Z ureditvijo vrta in dogodki ter delavnicami bomo ustvarili pogoje, ki bodo spodbujali socialno vključenost in sobivanje v naravi za skupine z manj priložnostmi, spodbujali med mladimi izkustveno učenje v naravi, omogočili prenos znanja ter medgeneracijsko sodelovanje za aktivno staranje starejšega prebivalstva, spodbujali bomo tudi ekološko ozaveščenost in sobivanje z naravo. Urejen medgeneracijski vrt bo postal okolje za marsikatero dejavnost številnih belokranjskih nevladnih organizacij, zaradi bližine javnim ustanovam pa bo ustrezen tudi za izvedbo aktivnosti bližnje osnovne šole, osnovne šole za otroke s posebnimi potrebami, doma starejših občanov in drugih.

Operacija predstavlja nov program dejavnosti v urbanem delu mesta, ki ga bo po izteku operacije v sklopu svoje redne dejavnosti nadaljeval Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj.

Cilji operacije:

S preureditvijo javne površine v medgeneracijski vrt z vso načrtovano opremo, bomo povečali število urejenih skupnih površin v Črnomlju, dvignili kakovost življenja prebivalcev in s tem prispevali k dolgoročni koristi in kvaliteti življenja lokalnega prebivalstva. Z delavnicami in drugimi dogodki v času operacije bomo ustvarjali pogoje za večjo socialno vključenost skupin z manj priložnostmi in spodbujali medgeneracijsko druženje in učenje.

Aktivnosti operacije:

  • ureditev medgeneracijskega vrta, postavitev in igral in vzdrževanje vrta,
  • priprava, izvedba in spremljanje delavnic in dogodkov,
  • promocija medgeneracijskega vrta in aktivnosti ter informiranje in obveščanje javnosti.

Pričakovani rezultati operacije:

  • Večja socialna vključenost ranljivih skupin
  • Večje število dogodkov za mlade in osebe s posebnimi potrebami
  • Povečana ozaveščenost o pomenu medgeneracijskega sodelovanja
  • Višja raven zavedanja o pomembnosti ohranjanja okolja
  • Dvig ozaveščenosti o pomenu sobivanja z naravo
  • Zagotovljen prostor za neformalno druženje in aktivno preživljanje prostega časa v naravi ter s tem dvig kvalitete življenja

Z aktivnostmi na Medgeneracijskem vrtu nadaljujemo tudi po zaključku projekta, v sklopu prireditev, ki smo jih poimenovali Kultura pod krošnjami.


Poglejte si utrinke dogajanja na Medgeneracijskem vrtu:

Kratek predstavitveni film skozi objektiv Uroša Raztresna:


V sklopu projekta smo izvedli naslednje dogodke:

Dobrodelna prireditev "Polanci smo Belokranci" (sreda, 26. junij 2019)

Svet igrač (torek, 2. julij 2019)

Zgodba o kruhu z delavnico (četrtek, 4. julij 2019)

Gremo se spet vn igrat (torek, 9. julij 2019 )

Letni kino (torek, 9. julij 2019)

Branje s psom (četrtek, 11. julij 2019)

Ptice v Beli krajini (torek, 16. julij 2019)

Zabavni poskusi na vrtu (četrtek, 18. julij 2019)

Sportas izziv za vso družino (četrtek, 18. julij 2019)

Letni kino (torek, 23. julij 2019)

Krive so zvezde (četrtek, 25. julij 2019)

Festival Dojiva se 2019 (sobota, 3. avgust 2019)

Ciciban in čebela (četrtek, 8. avgust 2019)

Droživetje s Polono Klančnik (torek, 13. avgust 2019)

Klekljanje pod krošnjo (četrtek, 22. avgust 2019)

Umetnost po otroško (torek, 27. avgust 2019)

60 let ljudske univerze ZIK (petek, 6. september 2019)

Razgibajmo telo (torek, 17. september 2019)

Zaplešimo po belokranjsko (torek, 24. september 2019)

Zgodbe na cvetličnem vrtu s Piko Nogavičko (torek, 1. oktober 2019)

Drugi svet: Tanzanija in Zanzibar (sreda, 2. oktober 2019)

20 let Univerze za tretje življenjsko obdobje (sreda, 3. oktober 2019)

Čarovnije na čudežnem vrtu (ponedeljek, 7. oktober 2019)

Drevo prijateljstva (torek, 8. oktober 2019)

Posadimo in izmenjajmo si rastlino (petek, 11. oktober 2019)

Izdelajmo čarovnico Mico (torek, 15. oktober 2019)

Naravna vzgoja in prevzgoja psa (torek, 15. oktober 2019)

Delavnica orientalskega plesa (četrtek, 7. november 2019)

Razstava likovnih talentov (torek, 19. november 2019)

Rajanje z Dedkom Mrazom (torek, 10. december 2019)

Poslikava pustnih mask (sreda, 19. februar 2020)

Spletni dogodek: Lep, krasen je pomladni dan (torek, 16. junij 2020)

Spletni dogodek: Glasbeni večer s tamburaško skupino Melos (četrtek, 19. junij 2020)


ZIKI, maskota Medgeneracijskega vrta, je delo Polone Pavlin.Operacija je sofinancirana s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželj


Vodja operacije s strani ZIK Črnomelj:

Tomaž Čurk,
telefon: 05 93 42 695
e-pošta: tomaz.curk@zik-crnomelj.si


Način financiranja: Operacija je sofinancirana s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Povezave:

Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP

Program razvoja podeželja - PRP

LAS Dolenjska in Bela Krajina