erasmus_plus_logologo_cmepius

Projekt »RAČUNALNIŠKO OPISMENJEVANJE STAREJŠIH ODRASLIH« v okviru programa Erasmus+ K1 Mobilnost osebja v izobraževanju odraslih financira Evropska komisija.

Koordinator projekta je Ljudska univerza Kranj, ostali konzorcijski partnerji, poleg ZIK-a, so še: ZLUS, Zasavska LU Trbovlje, LU Murska Sobota, Zavod Znanje Postojna, AZM –LU, LU Nova Gorica, UPI LU Žalec, LU Kočevje, LU Jesenice, AZ LU Velenje in LU Ajdovščina.

V času trajanja projekta od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2016 sta načrtovani dve mobilnosti in na osnovi lastnih izkušenj in dobrih praks iz tujine bomo partnerji pripravili 4 programe računalniškega opismenjevanja za starejše.

Po prvi mobilnosti v Leipzigu (glej dokument spodaj), ki se je je udeležila vodja projektov ZIK Črnomelj, sta nastala 2 programa za starejše odrasle:

  • Kako mi internet lahko olajša in olepša vsakdan;
  • Učenje popotnega jezika s pomočjo IKT.