Projekt Socialne aktivacije s svojimi ukrepi in aktivnostmi na celovit način prispeva k reševanju problemov socialne izključenosti in tveganja revščine ter izboljša zaposljivost udeležencev.

Specifični cilji socialne aktivacije so:

 • razvoj socialnih veščin in spretnosti,
 • socialna vključenost,
 • dvig funkcionalnih kompetenc,
 • pomoč in podpora za razrešitev socialnih stisk,
 • krepitev moči, osebni razvoj in motiviranost za aktivacijo,
 • aktivni pristop k reševanju socialne in zaposlitvene situacije,
 • dvig oz. pridobitev novih delovnih spretnosti (okrepitev zaposlitvenega potenciala posameznika),
 • usmerjenost v (postopno) vrnitev na trg dela.

Projekt, ki ga izvaja ZIK je razdeljen na 2 sklopa glede na ciljno skupino, in sicer:

SKLOP 1 Motivacija – Odgovornost – Spremembe – Trajnost (krajše MOST)

Vključijo se lahko polnoletne osebe, ki imajo dovoljenje za stalno bivanje ali slovensko državljanstvo in so:

 • upravičenci/prejemniki denarne socialne pomoči (DSP) ali
 • na podlagi Zakona o urejanju trga dela (ZUTD) vpisane v evidenco brezposelnih oseb ali
 • na podlagi ZUTD vpisane v evidenco oseb, ki so začasno nezaposljive ali
 • neaktivne osebe s kompleksno socialno problematiko.

INFORMACIJE:

Špela Štefanič

Telefonska številka: 040 984 760

e-pošta: spela.stefanic@zik-crnomelj.si

SKLOP 3 Aktiviraj se v Novem mestu in Črnomlju (krajše AS v Novem mestu in Črnomlju)

Vključijo se lahko polnoletne romske ženske, ki imajo dovoljenje za stalno bivanje ali slovensko državljanstvo in so:

 • upravičenke/prejemnice DSP ali
 • na podlagi ZUTD vpisane v evidenco brezposelnih oseb ali
 • na podlagi ZUTD vpisane v evidenco oseb, ki so začasno nezaposljive ali
 • neaktivne osebe s kompleksno socialno problematiko.

INFORMACIJE:

Simona Štirn

Telefonska številka: 040 879 043

e-pošta: simona.stirn@zik-crnomelj.si

Program je za vključene osebe iz ciljnih skupin brezplačen. Projektno obdobje traja od septembra 2019 do septembra 2022.
V tem obdobju bo 5 izvedb programov obeh sklopov.

Več informacij o vsebinah programov:

MOST

AS v Novem mestu in Črnomlju

sofinancerji_soc__akt 1

Naložbo sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in
Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.