sofinancerji

Namen projekta Svetovanje od 2016 do 2022, Pokolpje je bil povečati oziroma izboljšati kompetence, ki jih zaposleni potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Cilj projekta je bil izvajanje dejavnosti informiranja in svetovanja po modelu »Informativno svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih« (ISIO), pred vključitvijo, med in po končanem izobraževanju oziroma usposabljanju, ki vključuje tudi postopke ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja. Aktivnosti dejavnosti ISIO so bile:

  • analiza potreb po izobraževanju, analiza potreb po razvoju kariere, izdelava načrta izobraževanja, izdelava načrta razvoja kariere, izdelava portfolija, izvajanja postopkov ugotavljanja in vrednotenja že pridobljenega znanja, spretnosti in kompetenc, poglobljena svetovalna podpora, ki vodi do pričakovanih rezultatov svetovanja;
  • usmerjanje k vpisu v nadaljnje izobraževanje, usposabljanje oziroma potrjevanje kvalifikacij;
  • sodelovanje s ključnimi deležniki, to so podjetja, zbornice, sindikati, socialni partnerji, regionalne agencije in drugi deležniki na ravni statistične regije.

V času izvajanja projekta se je v dejavnosti ISIO na ravni konzorcija vključilo 748 svetovancev. Delež uspešno zaključenih svetovanj na ravni konzorcija je 93 %.

Projekt smo izvajali v času od junija 2016 do marca 2022 na celotnem področju Pokolpja.

Partner v projektu je Podjetniški inkubator Kočevje OE Ljudska univerza Kočevje, ki je informiral in svetoval na področju Kočevskega.


Projekta sta sofinancirala Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Več o EU skladih: https://www.eu-skladi.si/
Več o projektu na nacionalni ravni:https://zaznanje.si

Varovanje osebnih podatkov svetovancev.

Spletna stran kohezijske politike

sofinancerji

ZAKLJUČNA KONFERENCA PROJEKTA

PREDSTAVITEV REZULTATOV

Promocijski video o svetovalni dejavnosti

Video izjava svetovanke Anite Hudorovac.

Prispevek svetovalke v novičkah ACS, maj 2020: https://enovicke.acs.si/e-svetovanje-svetovalno-sredisce-pokolpje/

Letak o svetovanju zaposlenim

Zloženka

Izjave svetovancev

minire_izjava_1

natasa_babic_pomanjsana


logo_zz_barve

i


Medijski prispevki: