zaprom_logo_color_webDescription in English

Evropska komisija (Generalni direktorat za pravosodje in potrošnike) je zaupala konzorciju devetih institucij iz Slovenije in Srbije izvedbo dvoletnega projekta (2019–2021) z naslovom ˝Spoštovanje raznolikosti kot temelj za integracijo Romov z zaposlovanjem – primer Slovenije in Srbije˝ (št .: 848948). Namen projekta je boriti se z diskriminacijo Romov s poudarkom na trgu dela in s tem prispevati k vključevanju Romov v najširšo družbo v Sloveniji in Srbiji.

Spletna stran projekta ZAPROM

Specifični cilji projekta:

 • raziskati razloge in metode diskriminacije Romov v procesu zaposlovanja tako na strani delodajalcev kot tudi romske skupnosti,
 • raziskovati in analizirati tudi druga vprašanja, ki ovirajo zaposlovanje Romov še posebej romskih žensk in mladih,
 • ozaveščati delodajalce, Rome in druge deležnike, ki delujejo na področju socialne vključenosti Romov, ter širšo javnost o vprašanjih diskriminacije Romov v procesu zaposlovanja,
 • predlagati izboljšave na področju človeških in institucionalnih zmogljivosti zainteresiranih strani, ki delajo na področju socialnega vključevanja Romov,
 • pripraviti ustrezna priporočila za projektne ciljne skupine in predloge za izboljšanje instrumentov za izobraževanje, poklicno usposabljanje in zaposlovanje v okviru trajnostnega razvoja na nacionalni in lokalni ravni ter
 • izmenjava dobrih praks in izkušenj med zainteresiranimi stranmi v Srbiji in Sloveniji (na nacionalni in mednarodni ravni) ter širjenje najboljših praks v regiji Zahodnega Balkana in Evrope.

Glavne projektne aktivnosti:

ZAPROM raziskovalne aktivnosti:

 • priprava dveh nacionalnih baz podatkov,
 • izvedba poglobljenih razgovorov (skupaj 90 intervjujev),
 • priprava 2 nacionalnih poročil in 1 skupno strokovno poročilo ter
 • objava 4 strokovnih člankov v strokovnih revijah.

ZAPROM usposabljanja:

 • organizacija dveh delavnic „Diskriminacija me ne bo ustavila pri iskanju zaposlitve“ (za Rome s poudarkom na romskih ženskah in mladini),
 • organizacija dveh seminarjev „Ali se zavedam diskriminatornega vedenja v procesu zaposlovanja novih sodelavcev?“ (za direktorje in zaposlene v kadrovskih službah javnih in zasebnih podjetjih) ter
 • organizacija dveh seminarjev „Kako lahko pomagam Romom, da izboljšajo svojo zaposljivost“ (za lokalne deležnike in strokovnjake, ki se ukvarjajo s socialnim vključevanjem Romov).

ZAPROM priprava predlogov in priporočil:

 • izdelava 2 metodologij/modelov dobrih praks za vključevanje Romov,
 • izdelava dveh strategij zaposlovanja Romov kot dopolnitev Listine raznolikosti,
 • priprava projektnih priporočil ter
 • organizacija strokovne okrogle mize o možnostih zaposlovanja Romov.

Predvideni rezultati projekta:

 • Opolnomočeni pripadniki romske skupnosti, zlasti ženske in mladi za dostop do trga dela in povečanje stopnje zaposlenosti ter tako dolgoročno izboljšavo njihovega socialno-ekonomskega položaja.
 • Zmanjšanje stereotipov o Romih med direktorji in kadrovskim osebjem javnih in zasebnih podjetij ter posledično več zaposlitvenih možnosti za Rome, zlasti ženske in mladino.
 • Izboljšani človeški in institucionalni potenciali zainteresiranih deležnikov in strokovnjakov, ki se ukvarjajo s socialnim vključevanjem Romov.
 • Izboljšanje nacionalnih in lokalnih programov, namenjenih zaposlovanju, izobraževanju, zdravju in delovanju lokalnih skupnosti s predlogi glede posebnih potreb Romov, zlasti možnosti njihovega zaposlovanja.
 • Izdelani praktični primeri za izvajanje Listine raznolikosti v Sloveniji in njeno promocijo v Srbiji.
 • Večja ozaveščenost ljudi o ovirah, s katerimi se srečujejo Romi pri zaposlovanju.
 • Izdelani modeli dobrih praks, ki bodo zagotovili trajnost rezultatov projekta in bi jih bilo moč izvajati v drugih državah Zahodnega Balkana in EU s podobnimi okoliščinami.

Publikacije izdane v sklopu projekta ZAPROM:


Poročanje medijev o naših aktivnostih v projektu ZAPROM:

Seminar - 30. 11. 2021:

Vaš kanal Radio Odeon RTV Slovenija - So Vakeres? Radio Slovenija

Seminar - 6. 4. 2022

Radio Odeon


Partnerji v projektu:


SPLETNA STRAN PROJEKTA

eu_flag emblem

Projekt sofinancira Program Evropske unije za pravice, enakost in državljanstvo (2014-2020).