Tedna vseživljenjskega učenja (TVU) v koordinaciji Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj obeležujemo vsako leto tudi v Beli krajini. V letu 2018 smo pod našim okriljem združili 52 podizvajalcev, društev, šol, vrtcev, podjetij..., ki so skupno pripravili 107 dogodkov, vse z namnom širjenja kulture vseživljenjskega učenja. V okviru dogodkov tedna vseživljenjskega učenja je ZIK Črnomelj gostil družabno srečanje strokovnih delavcev Zveze ljudskih univerz Slovenije. Popeljal jih je po Beli krajini, seznanil z naravnimi in kulturnimi lepotami ter srečanje zaključil s plesom. Izvedel je izobraževanje v za dvig kakovosti v izobraževanju ter skrbel za skupno promocijo dogodkov, ki jih je koordiniral.

Izpostaviti velja, da smo v letošnjem letu za priznanje Andragoškega centra Slovenije, v kategoriji učeči se posameznik, predlagali zeliščarko Minko Kočevar iz Dragomlje vasi. Dobitnica priznanja je udeleženka izobraževanja odraslih na ZIK-u v različnih izobraževalnih programih in študijskih krožkih ter tudi mentorica v programih s področja zeliščarstva. Pod Gorjanci je z družino zasadila zeliščni vrt, ki je namenjen predvsem izobraževanju različnih generacij o zeliščih in njihovi uporabnosti. Minka Kočevar veliko vlaga v pridobivanje novih znanj na različnih področjih in rada svoje znanje ter izkušnje deli z drugimi. Belokranjski izobraževalci odraslih cenimo njen prispevek k učeči se skupnosti. Oglejte si video:

https://www.youtube.com/watch?v=uANELLrO2SE

Osrednji dogodek TVU pa je, seveda, Parada učenja, ki je v Črnomlju potekala v letu 2018 v okolici kulturnega doma. Parada učenja v Črnomlju je potekala v sredo, 16. maja, od 10. do 12. ure v Kulturnem domu Črnomelj in njegovi okolici. Letošnja parada je potekala pod sloganom 'Najraje plesaje', na njej pa so vse generacije uživale ob belokranjskih ljudskih plesih in plesnih igrah. Vrhunec in zaključek parade je predstavljajo kolo vseh udeležencev, ki smo ga odplesali okoli kulturnega doma.

V Tednu vseživljenjskega učenja, ki ga na nacionalni ravni koordinira Andragoški center Slovenije, ZIK Črnomelj sodeluje že od samega začetka, to je 23. let. Skupaj s podizvajalci tako opozarja na vseprisotnost in pomembnost učenja - v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema.