Na ZIK-u Črnomelj lahko pridobite informacije in svetovanje glede vključitve v različne izobraževalne programe in na področju veščin iskanja zaposlitve. Ob tem se lahko vključite v postopek ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenih znanj, ki jih pridobivamo na različnih delovnih področjih, z učenjem, hobiji in delovanjem v družbi. Lahko se samostojno učite v Središču za samostojno učenje ali z mentorjem, ki vam svetuje glede ustreznih načinov učenja in pridobivanja novih znanj.