Želite oceniti svoje spretnosti?

S pomočjo spletnega vprašalnika SVOS (Spletni vprašalnik Ocenjevanje spretnosti) lahko na lokalni točki na ZIK-u izvedemo za vas ocenjevanje vaših spretnosti.

lokalna_tocka_svos

Na lokalni točki za izvajanje ocenjevanj SVOS vam nudimo:

  • brezplačen dostop do reševanja vprašalnika SVOS,
  • prostor za izvajanje ocenjevanj in potrebno tehnično opremo,
  • podporo med in po reševanju,
  • razlago pridobljenih rezultatov, če se odločite za to,
  • svetovanje za primerno izobraževanje in razvoj spretnosti.

Spletni vprašalnik ponuja zanesljive in veljavne ocene spretnosti na več področjih. Naloge so iz vsakdanjega življenja in delovnega okolja: vključujejo besedilne in matematične spretnosti, uporabo tehnologij pri reševanju problemov in opravljanju zahtevnih nalog ter lastno oceno spretnosti (vprašanja o poklicnih interesih, osebni blaginji in zdravju, o rabi spretnosti pri delu in vsakdanjemu življenju, osebnostnih lastnostih, ki vplivajo na uspešnost pri učenju in delu). Več o vprašalniku SVOS si preberite na https://svos.acs.si.

elementi_spletnega_vprasalnika

Kontaktna oseba: mag. Irena Bohte ;

tel. št. : 07 30 61 384; 040 879 039;

e-naslov: irena.bohte@zik-crnomelj.si

Lokalna točka SVOS je povezana z nacionalno točko, ki deluje pri Andragoškem centru Slovenije. Ocenjevanje spretnosti odraslih je v Sloveniji del nacionalnega razvojnega projekta ESS Strokovna podpora razvoju kompetenc odraslih, ki ga v letih 2016-2022 izvaja Andragoški center Slovenije. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je izvedbo individualnega ocenjevanja spretnosti odraslih SVOS v Sloveniji zagotovilo z namenom, da neposredno podpre prizadevanja omrežja izvajalcev pri kakovostnem razvoju kompetenc pri odraslih.

Prispevek v medijih o poklicnem svetovanju - predstavitev vprašalnika SVOS

Prispevek o lolanih točkah SVOS, e-novičke ACS

Poglejte si predstavitvene filme o vprašalniku SVOS. Dostopni so na povezavi: https://www.youtube.com/channel/UCYHBYfdcaqKLfreF7SqNIsA.

izjava_plut_pomansana