Pridete v Svetovalno središče Pokolpje, pridružite se učečim!

V okviru Svetovalnega središča Pokolpje vam nudimo informacije in svetovanje o možnostih vključitve v izobraževanje, podpori pri učenju ali veščiah iskanja zaposlitve. Brezplačno svetovanje je namenjeno zaposlenim, brezposelnim osebam in starejšim odraslim.

Svetovanje poteka na sedežu ZIK-a vsak delovni dan od 8. do 16. ure in na svetovalnih točkah:

 • v Krajevni knjižnici Semič, vsak tretji torek v mesecu od 17. do 19. ure,
 • v Knjižnici Metlika, vsako tretjo sredo v mesecu od 10. do 12. ure oz. po dogovoru,
 • na Centru za socialno delo Dolenjska in Bela krajina, enota Metlika vsako sredo od 10. do 12.ure, razen tretje srede v mesecu.

Pridobite lahko informacije ali vam svetujemo o:

 • različnih možnostih izobraževanja za poklic (nacionalne poklicne kvalifikacije),
 • vpisnih pogojih v različne programe,
 • različnih tečajih in delavnicah neformalnega izobraževanja,
 • učni pomoči,
 • premagovanju učnih in drugih težav, povezanih z izobraževanjem,
 • o opravljanju različnih izpitov in pridobitvi certifikatov (tuji jeziki, računalništvo),
 • načrtovanju in spremljanju vašega izobraževanja,
 • veščinah iskanja zaposlitve.

Vključite se lahko tudi v postopek ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja.

Za več informacij:

- Irena Bohte, svetovalka in vodja Svetovalnega središča Pokolpje:

telefon 07 30 61 384; e-naslov: irena.bohte@zik-crnomelj.si

- Jasmina Kolbezen, svetovalka

telefon 05 93 42 696; e-naslov: jasmina.kolbezen@zik-crnomelj.si

Svetovanje in informiranje poteka tudi pri partnerjih v projektu:

- Center za izobraževanje in kulturo Trebnje: http://www.ciktrebnje.si/projekt/svetovalno-sredisce-pokolpje/

- Podjetniški inkubator Kočevje, enota Ljudska univerza Kočevje: http://www.lu-kocevje.si/

Strateški partnerji, ki sestavljajo strateški svet Svetovalnega središča Pokolpje, so:

Občina Črnomelj, Center za socialno delo Črnomelj, Zavod RS za zaposlovanje, Območna enota Novo mesto, Območna obrtno-podjetniška zbornica Črnomelj, Razvojno-informacijski center Črnomelj, Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, Razvojni center Kočevje Ribnica, Ljudska univerza Kočevje, Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj.

Strokovno področje razvija Andragoški center Slovenije http://www.acs.si/svetovanje. Več informacij o postopku ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja: http://vpnz.acs.si/portal/

Informacija o varovanju osebnih podatkov svetovancev v Svetovalnem središču Pokolpje: tukaj

Info novice ISIO 2019/2020: http://arhiv.acs.si/glasila/Info-ISIO_2019-2020.pdf

Info novice ISIO 2018/2019:http://arhiv.acs.si/glasila/Info-ISIO_2018-2019.pdf

Info novice ISIO 2017/2018: http://arhiv.acs.si/glasila/Info-ISIO_2017-2018.pdf.

Svetovanje zaposlenim: promocijski video

Svetovalno dejavnost sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

mss logo